خشم و خشونت

خِرَدِ انعطاف (2) مدارا و ملایمت با مخالفان همۀ ما کمابیش دشمنان و مخالفانی داریم و غالباً برای غلبه بر آنها، از خشم و خشونت بهره می‌گیریم و با این کار گذشته از آنکه آتشِ کینه و نفرت را شعله‌ور می‌سازیم، آرامشِ خود را هم قربانی می‌کنیم. خِرَدِ انعطاف به ما...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳