خودخواهی

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: موانع توسعۀ فرهنگ صلح و مدارا مکان: مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان زمان: تابستان 1394 مدت سخنرانی: پنجاه و چهار دقیقه خلاصۀ سخنرانی در این سخنرانی به ده مانع مهم که در یک جامعۀ دینی باعث خشونت و جنگ می‌شوند، اشاره می‌شود: 1) غفلت از گوهر واقعی ادیان و توجه به شكل‌های دينی 2)...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

تفاوتِ خودخواهی و خوددوستی، از نظر ارسطو به نظرِ ارسطو، انسان هم «می‌تواند» و هم «باید» خود را دوست بدارد و بلکه تمام روابط انسان با دیگر انسان‌ها از رابطۀ انسان با خودش سرچشمه می‌گیرند. به نظر ارسطو، دوستِ نیک دارای این پنج ویژگی است: 1) نیکی را برای دوستِ خود...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳