خودشناسی

شادی و شکوفا کردنِ استعداد خود هر انسانی استعدادها و قابلیت‌های ویژه‌ای دارد و برای شاد زیستن باید استعدادها و قابلیت‌های خود را شکوفا کند. مشکل بسیار بزرگی که در اینجا وجود دارد، باورهای نادرستِ والدین و نیز نظام آموزشیِ نادرستی است که به جای آنکه افراد را در مسیر...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

مولانا اندیشه (1) حالت من خواب را مانَد گهى خواب پندارد مر آن را گمرهى چشم من خفته، دلم بيدار دان! شكلِ بيكارِ مرا بركار دان!‌‌‏ (3) گفت پيغمبر كه عَيْنَاىَ تَنَام لايَنَامُ قَلْبِ عَنْ رَبِّ الْأَنام چشم تو بيدار و دل خفته به خواب چشم من خفته، دلم در فتح باب‏ (5) مر دلم را پنج حسِّ ديگر...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

اقبال عمومی به عرفان عارفانِ راستین عموماً انسان‌هایی شاد و شکفته‌اند و از نیروی بردباری و پذیرش عظیمی برخوردارند، به گونه‌ای که در بحبوبۀ همۀ مشکلات و دشواری‌ها نیز خندان‌لب و گشاده‌رو هستند. سطح انرژی عارفان بسیار بالاست؛ ازاین‌رو انسان‌ها در کنار آنها حالِ خوش و خوبی را تجربه می‌کنند...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: نتایج فردی و اجتماعی بحث تفاوت‌های فردی مکان سخنرانی: منزل دکتر جعفری زمان: اسفندماه 1395 با سپاس فراوان از سرکار خانم شمیم جلالوند به خاطر ویرایش دقیق سخنرانی یادآوری: بحثِ «تفاوت‌های فردی» از مهم‌ترین مباحث در حوزۀ انسان‌شناسی و خودشناسی است. جوهر این بحث آن است که هر انسانی یک موجود...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

خودشناسی (یکتا بودنِ هر فردِ انسانی) هر انسانی، یک موجود کاملاً یگانه، تک و تکرارناپذیر است که هیچ انسانی مانند او نیست؛ ازاین‌رو هیچ انسانی قابل تکرار، یا قابل حذف نیست و هیچ کس نمی‌تواند جای کسی دیگر را بگیرد: «هر انسانی نه تنها خویشتن است، بلکه محل، یا...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

خودشناسی و خداشناسی يكی از ويژگی‌های انسان‌ها اين است كه به خاطر «تفاوتِ چشم‌انداز» كه خود ناشی از ويژگی‌‌هاي فردی، محيط خانوادگی، محيط آموزشی، شرايط اقليمی و مسائلی از اين دست است، هيچگاه دو انسان بر سر يك موضوع واحد، از همۀ جهات، به توافق كامل نمی‌رسند. اين موضوع حتي...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

خودشناسی و فرافکنی داوری‌های ما دربارۀ دیگران یکی از بهترین منابع خودشناسی هستند؛ یعنی هرکس می‌تواند خود را از راه قضاوت‌هايش درمورد ديگران بشناسد. كسانی كه هميشه در ديگران عيب و نقص می‌بينند، احتمالاً خود نيز جانی آكنده از عيب و نقص دارند و آنها كه همواره ديگران را شريف...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

مولانا هر چیز را فراموش می‌کنی، فراموش کن، اما خود را فراموش مکن در عالم یک چیز است که آن فراموش‌کردنی نیست. اگر جملۀ چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، باک نیست و اگر جمله را به جای آری و یاد داری و فراموش نکنی و آن را...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

دل به دل راه دارد (۱) دل‌های انسان‌ها، به یکدیگر «روزنه» دارند؛ یعنی از راه‌هایی پنهانی که کیفیتِ آنها بر ما روشن نیست، اندیشه‌ها و احساساتِ یک شخص به شخصی دیگر راه می‌یابند. بحثِ تله پاتی یا «ارتباط از راهِ دور» که این روزها نیز خیلی مورد توجه قرار دارد،...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

شرح داستان «فقیر و گنج‌نامه»، از دفتر ششم مثنوی داستانِ «فقیر و گنج‌نامه» یکی از داستان‌های بسیار عمیق مثنوی، در زمینۀ «خودشناسی» و «خداشناسی» است. مولانا این داستان را از مقالات شمس تبریزی (ج 1، ص 75) گرفته است. داستانِ شمس در نهایتِ ایجاز است و تقریباً هیچ کلمۀ زائدی...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳