خِرَدِ انعطاف

خِرَدِ انعطاف (2) مدارا و ملایمت با مخالفان همۀ ما کمابیش دشمنان و مخالفانی داریم و غالباً برای غلبه بر آنها، از خشم و خشونت بهره می‌گیریم و با این کار گذشته از آنکه آتشِ کینه و نفرت را شعله‌ور می‌سازیم، آرامشِ خود را هم قربانی می‌کنیم. خِرَدِ انعطاف به ما...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

خِرَدِ انعطاف (1) غالباً تصور بر این است که انسان ‌هرقدر سختگیرتر، حساس‌تر، جدی‌تر و انعطاف‌ناپذیرتر باشد، بهتر از خود دفاع می‌کند و کارِ خود را بیشتر پیش می‌بَرَد، اما واقعیت این است که در بسیاری از اوقات، باید مانند آب نرم بود، تا راهِ خود را در میان سنگلاخِ...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳