دائو ده جینگ

شکسته باش، تا کُل باشی. خم شو، تا راست باشی. خالی باش، تا پُر باشی. فرسوده باش، تا دوباره نو شوی. کم‌دار باش و بسیار به دست آر. بسیار داشته باش و پریشان شو. پس جان‌های دانا به آن یک می‌چسبند و چیزها را با آن می‌سنجند. چون خود را نشان نمی‌دهند، می‌درخشند. چون خود را توجیه نمی‌کنند،...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳

قوتِ جان هرکه روی زمین، زیبایی را بداند، زشتی درست می‌کند. هرکه بداند که خوبی خوب است، بدی درست می‌کند؛ چونکه بود و نبود با هم پیدا می‌شوند سخت و آسان مکمّلِ یکدیگرند دراز و کوتاه همدیگر را شکل می‌بخشند بالا و پست به همدیگر وابسته‌اند نت و صدا با هم موسیقی را می‌سازند پیش و...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳

شباهت سخن مولانا دربارۀ عدم، به سخنان دائو ده جینگ مولانا در ابیات بسیار زیبای زیر، به این نکتۀ مهم اشاره می‌کند که همۀ انسان‌های عاقل در پی «نیستی» هستند؛ برای نمونه، دانشجو در پیِ دانشی است که در زمانِ حال موجود «نیست»، کشاورز خواهانِ محصولی است که اکنون «وجود...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳