دائو د جینگ

ضد جنگ لائو تسه حتی بهترین جنگ‌ابزار هم ابزارِ شومی است نزدِ جانداران نفرت‌انگیز است پس روهروِ راه از آن دوری می‌جویَد. جنگ‌ابزارها ابزارهای شوم‌اند که مردمِ اندیشمند انتخابش نکرده‌اند. فقط هنگامی به کارش می‌برند که چارۀ دیگری نباشد. و با دلی آرام، خاموش، بی لذت. لذت بردن از کاربردِ سلاح لذت بردن از کُشتنِ مردم است و لذت...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

دائو د جینگ بعضی از کتاب‌ها بسیار کوچک‌اند، اما تأثیراتی عمیق و وسیع، در طولِ تاریخ، بر جای می‌گذارند و مبنای زندگیِ فرزانگانِ فراوانی قرار می‌گیرند. بی‌گمان «دائو دِ جینگ» یکی از این کتاب‌های شگفت‌آور است که حدود پنج هزار کلمه است، ولی از دو هزار و پانصد سالِ پیش...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳