دالایی لاما

ایرج شهبازی ما باید مراقب خودمان باشیم و غالباً گمان می‌کنیم تنها راه مراقبت از خودمان این است که پیوسته به خود و مسائل و نیازهایمان توجه کنیم. اما شگفتا که چنین نیست و عموم کسانی که خود را در مرکز توجه خویش قرار می‌دهند، ناخواسته خود را از...
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳

ایرج شهبازی بسیاری از افراد دارای آگاهی‌ها و اطلاعات فراوانی دربارۀ آرامش و خویشتن‌داری و شیوۀ رویارویی با مشکلات هستند، اما هنگام مواجهه با کوچک‌ترین مشکلی، به موجودی ضعیف و زبون و ذلیل تبدیل می‌شوند و به کلی از پای درمی‌آیند. کم نیستند کسانی که در موقعیتی خاص می‌دانند...
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳

سیارۀ ما دیگر نیازى به آدم‌هاى موفق ندارد! این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح‌جو، درمانگر، ناجى، قصه‌گو و عاشق است. دالایی لاما، یا دیوید اُر
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳