داوری دیگران

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: خودانگیختگی زمان: یک‌شنبه، سوم مردادماه ۱۴۰۰ مدت زمان سخنرانی: یک ساعت و سی و سه دقیقه * این برنامه به شکل زنده، در اینستاگرام برگزار شده است. طرح بحث مقدمه ۱) سرچشمه‌های خودانگیختگی ۱-۱) عشق ۱-۲) نیازهای طبیعی و ضروری ۲) ویژگی‌های اشخاص خودانگیخته ۲-۱)...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

اگر بدانید برای دیگران سردردِ معمولی خودشان از مُردنِ شما اهمیت بیشتری دارد هیچ‌وقت زندگی‌تان را بر اساس داوری‌های آنها بنا نمی‌کنید.
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

گور پدر حرف مردم به نظر میرسد که ما غالبا، برای آنکه شرمنده مردم نباشیم، شرمنده خودمان میشویم. یعنی برای اینکه دیگران ما را تأیید کنند و سرزنشمان نکنند، آنگونه که خود میخواهیم، زندگی نمیکنیم و همواره و در همه کار میکوشیم نظر دیگران را تأمین کنیم. درست است که...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳