دلتنگی

خدایا چون به جان نگرم، جانم درد کند و چون به دل نگرم، دلم درد کند و چون به فعل نگرم، قیامتم درد کند و چون به وقت نگرم، "تو"ام درد کند. ابوالحسن خرقانی (تذکره الاولیا، ص ۶۸۷) تعبیر بسیار زیبای "توام درد میکند" که در زبان فارسی به کلی جدید و غریب است، از...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳