دل به دل راه دارد

دل به دل راه دارد (3) وقتی ‌كه آدمی در مجاورت يك روح بزرگ قرار می‌گيرد، انديشه‌ها و احساساتی از جانِ آن بزرگ بر جانِ او پرتو مي‌افكند و او ممکن است به خاطرِ چیزهای نیکویی که در خود می‌یابد، خویش را داراي مرتبه‌اي از دانايي و كمال بداند و...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

دل به دل راه دارد (۱) دل‌های انسان‌ها، به یکدیگر «روزنه» دارند؛ یعنی از راه‌هایی پنهانی که کیفیتِ آنها بر ما روشن نیست، اندیشه‌ها و احساساتِ یک شخص به شخصی دیگر راه می‌یابند. بحثِ تله پاتی یا «ارتباط از راهِ دور» که این روزها نیز خیلی مورد توجه قرار دارد،...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳