دوراندیشی و عاقبت نگری

داستان «دِزِ هوش‌ربا» یا «قلعۀ ذات الصُّوَر» آخرین داستان بلند مثنوی است. مولانا این داستان را در آخرین سال زندگی خود سروده است. بر اساس تحقیقاتی که در کتاب جامعه‌شناسی ادبیات، از اسکارپیت آمده است، غالب شاهکارهای دنیا در فاصلۀ بین 35 تا 40 سالگی پدید آمده‌اند. مولانا داستان...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳