دوستی خرس

مولانا و شیوۀ برخورد با یک احمق مولانا برای تبیین شیوۀ برخورد با یک انسان احمق سه داستان زیبا در مثنوی آورده است: 1) داستان دوستی خرس و مردی که او را نجات داد: در این داستان می‌بینیم که دوستیِ آن مرد با خرس که در اینجا نمادِ انسان‌های ابله...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳