دوقطبی

تجربۀ عرفانی یا اختلال روانی؟ پاره‌ای همانندی‌ها میان عارفان و بیماران روانی وجود دارد و برخی از حالاتی که عارفان تجربه می‌کنند، در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، یا اختلال دوقطبی، یا شخصیت مرزی و نظایر آنها نیز دیده می‌شود. مبتلایان به چنین اختلالاتی ممکن است صداهایی بشنوند، یا چیزهایی...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳