دون خوان

آخرین نبرد ما غالباً از «امروز» استفاده نمی‌کنیم، به خاطر اینکه گمان می‌کنیم، فرصت‌های زیادی در اختیار ماست و می‌توانیم در «آینده» کارهایمان را انجام بدهیم. این پندار که «همیشه فرصت هست» و هرگاه بخواهیم می‌توانیم کارهای لازم را انجام بدهیم، باعث می‌شود که قدرِ «لحظۀ حال» را ندانیم و...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳