دکتر سروش

موضوع سخنرانی: نسبت عقل و عشق سخنران: دکتر عبدالکریم سروش زمان سخنرانی: یک ساعت و سی و سه دقیقه دکتر عبدالکریم سروش در این سخنرانیِ سودمند، دربارۀ رابطۀ عقل و عشق، از نظر مولانا سخن می‌گویند و بیشتر به «نقدِ مولانا بر عقل» بحث می‌کنند. به نظر ایشان «نقدِ...
- مشاهده مطلب
۱۱ مهر ۱۴۰۲

سعدی شیرین سخن سه سخنرانی ارزشمند، از دکتر عبدالکریم سروش، دربارۀ «سعدی شیرین‌سخن» با سپاس فراوان از دوست ارجمندم، جناب آقای روستایی که این سه سخنرانی رو برای من فرستادند.
- مشاهده مطلب
۱۱ مهر ۱۴۰۲

مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هفت دقیقه این سخنرانی یکی از لطیف‌ترین و شورانگیزترین سخنرانی‌هایی است که تا کنون درمورد مولانا شنیده‌ام. دکتر سروش که به حق یکی از بزرگترین مولاناشناسان زمانۀ ماست، در این سخنرانی با لحنی بسیار دل‌انگیز و تأثیرگذار، دربارۀ تحول درونیِ مولانا سخن...
- مشاهده مطلب
۱۱ مهر ۱۴۰۲

در دل و جان خانه کردی عاقبت هر دو را دیوانه کردی عاقبت آمدی که‌آتش در این عالَم زنی وانگشتی، تا نکردی عاقبت ای ز عشقت عالمی ویران شده! قصدِ این ویرانه کردی عاقبت
- مشاهده مطلب
۱۱ مهر ۱۴۰۲

یکی از ویژگی‌های سبکیِ مولانا این است که بیش از دیگر شاعران، حرف اضافه را حذف می‌کند. در این بیت حرف اضافۀ «از» حذف شده است؛ بنابراین جملۀ «گر سیل عالم پُر شود» درواقع چنین است: اگر عالَم از سیل پُر شود. ــ مرغِ آبی و مرغ هوایی: در...
- مشاهده مطلب
۱۱ مهر ۱۴۰۲

عاشق هیچ‌گاه از عشق ورزیدن به معشوق و از بودن در کنار او سیر نمی‌شود. وضعیتِ روحیِ عاشق در کنارِ معشوق، درست مانندِ وضعیت ماهی در درون آب است، همان‌گونه که ماهی هیچگاه از آب سیر نمی‌شود و بلکه بدون آب نمی‌تواند زندگی کند، عاشق هم با معشوق...
- مشاهده مطلب
۱۱ مهر ۱۴۰۲

در بعضی از اشعارِ مولانا می‌بینیم که او از اینکه دشمن‌شاد شود، بیم‌ناک است و خوش ندارد در وضعیتی قرار بگیرد که به کامِ بدخواهانِ حسودِ او باشد و حتّی درمواردی برای نابودیِ آنها دعا می‌کند؛ برای نمونه به ابیات زیر نگاه کنید: رضا مده که دلم کامِ دشمنان...
- مشاهده مطلب
۱۱ مهر ۱۴۰۲

اگرچه هر فصلی زیبایی‌ها و جاذبه‌های ویژۀ خود را دارد، هرکسی، با توجه به حال و هوای خود، یکی از فصل‌ها را بر دیگر فصول ترجیح می‌دهد. بعضی از افراد، پاییز را پادشاهِ فصل‌ها می‌دانند و برخی دیگر بهار را. بی هیچ تردیدی مولانا فصل بهار را بر همۀ...
- مشاهده مطلب
۱۱ مهر ۱۴۰۲

مولانا در چندین غزلِ زیبا، مانند غزل‌های 1058، 1261، 1301، 1762، 1799، 1802، 1842، 1867، 1872، 1893، 1964و 2664 (کلیات شمس، چاپ هرمس) به شکلی ویژه مسألۀ خیالِ معشوق را مطرح کرده است. در این قبیل غزل‌ها یک قصه را می‌بینیم که در آنها خیال معشوق، به عنوانِ شخصیتِ...
- مشاهده مطلب
۱۱ مهر ۱۴۰۲

از بامداد روی تو دیدن حیاتِ ماست امروز روی خوبِ تو، یارب، چه دل‌رُباست؟ امروز در جمالِ تو، خود، لطفِ دیگر است امروز هرچه عاشقِ شیدا کند، سزاست
- مشاهده مطلب
۱۱ مهر ۱۴۰۲