دکتر نراقی

سخنان دلنشین استاد ارجمند، دکتر آرش نراقی دربارۀ «تنبلیِ پسندیده» زمان: ۱۴ دقیقه زندگی در دورۀ جدید سرعت بسیاری گرفته است و گاهی از دیروز تا امروز، با معیارهای گذشتگان، بیش از هزار سال تغییر و تحول را در خود دارد؛ یعنی فاصله ای که انسان زمانۀ ما از...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

همۀ ما انسان‌ها دمدمی‌مزاج هستیم و فراز و فرودهای روحیِ فراوانی را تجربه می‌کنیم. گاه پیش می‌آید که در طول یک نیم روز، به شکلی حیرت‌آور، فاصلۀ میان دوزخ و بهشت را طی می‌کنیم و از اوجِ شادی به قعرِ غم درمی‌غلطیم و دقایقی دیگر، باز بسیار شادمان می‌شویم....
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳