دیدار دوست

مولانا دوستان را در دل رنج‌ها باشد که آن به هیچ دارویی خوش نشود نه به خفتن نه به گشتن و نه به خوردن الّا به دیدارِ دوست که لقاء الخلیل شفاء العلیل (دیدار دوست شفای بیمار است) (فیه ما فیه، ص 223)
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳