دیوید اُر

سیارۀ ما دیگر نیازى به آدم‌هاى موفق ندارد! این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح‌جو، درمانگر، ناجى، قصه‌گو و عاشق است. دالایی لاما، یا دیوید اُر
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳