رابطه

دل به دل راه دارد (4) مدیریت کردنِ احساسات، اندیشه‌ها و خواسته‌های خود در جمع همانگونه که گفتیم، قرار گرفتن دو یا چند شخص در کنار هم، باعث می‌شود که تبادل احساسات و اندیشه‌ها در بینِ آنها صورت بگیرد. در روان‌شناسیِ اجتماعی پژوهش‌های فراوانی راجع به تأثیرپذیریِ انسان از دیگران، به...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

دل به دل راه دارد (3) وقتی ‌كه آدمی در مجاورت يك روح بزرگ قرار می‌گيرد، انديشه‌ها و احساساتی از جانِ آن بزرگ بر جانِ او پرتو مي‌افكند و او ممکن است به خاطرِ چیزهای نیکویی که در خود می‌یابد، خویش را داراي مرتبه‌اي از دانايي و كمال بداند و...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

دل به دل راه دارد (2) یکی از مهم‌ترین نتایجِ بحثِ «بازتابِ احساسات و اندیشه‌های انسان‌ها در یک‌دیگر» این است که قرار گرفتن در کنارِ انسان‌های مؤمن، نیک‌نهاد، خیرخواه و جدّی، ناخواسته باعث می‌شود که نیرو و نشاطِ انسان، در کارهای نیک، افزایش یابد و از بی‌حالی و افسردگیِ او...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

دل به دل راه دارد (۱) دل‌های انسان‌ها، به یکدیگر «روزنه» دارند؛ یعنی از راه‌هایی پنهانی که کیفیتِ آنها بر ما روشن نیست، اندیشه‌ها و احساساتِ یک شخص به شخصی دیگر راه می‌یابند. بحثِ تله پاتی یا «ارتباط از راهِ دور» که این روزها نیز خیلی مورد توجه قرار دارد،...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

بازخوانی رابطۀ شمس و مولانا بر پایۀ سخنانِ آن دو بزرگ همۀ داستان‌های مربوط به ملاقات شمس و مولانا از این سه مأخذِ مهم گرفته شده‌اند: ابتدانامۀ سلطان ولد (چاپ دکتر موحد و آقای حیدری، صص 74-51)، رسالۀ فریدون سپهسالار (چاپ دکتر محمد افشین‌وفایی، صص 113-106) و مناقب العارفین...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳