رابعۀ عدویه

الهی مرا از دنیا هرچه قسمت کرده‌ای، به دشمنان خود ده و هرچه از آخرت قسمت کرده‌ای، به دوستان خود ده که مرا تو بسی. رابعۀ عدویه (تذکره الاولیاء، ص 87)
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳