راضی کردن انسان‌ها

بیماری “راضی کردن همه” بعضی از انسان‌ها، یا از سر خوش قلبی و بزرگواری و یا به سبب ساده دلی و نادانی و یا به خاطر ترس و نگرانی، تلاش میکنند که همیشه همه را راضی کنند. این قبیل اشخاص همواره از گفتگو و کشمکش و اختلاف گریزانند و...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳