راه راست

راهِ راست راهِ راست آن باشد که به شهرِ خوشی برساند و راهِ کژ آن باشد که به شهرِ خوشی نرساند. (معارفِ بهاء ولد، ج 1، ص 111).
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

رَه در مَه (تأملی در چراییِ مبهم بودنِ راهِ درست) يكي از حقايقی كه هر انسانی در طول زندگانی خود آن را تجربه مي كند، اين است كه بسياري از تلاش‌ها و برنامه‌ريزی‌های او به نتيجۀ مطلوب نمی‌رسند و غالباً نتيجۀ دلخواه از راهي كاملاً غيرمنتظره به دست می‌آيد. پرسش اساسی...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳