روش مطالعه

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: آیین مطالعه مکان: کانون مفاخر و مشاهیر ایران (فرهنگسرای ملل) زمان: بیست و یکم آذرماه 1396 مدت سخنرانی: یک ساعت و هفت دقیقه
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

شیوۀ درستِ مطالعه کردن، از نگاه شمس تبریزی نفع در این است که لقمه‌ای خوردی، چندانی صبر کنی که آن لقمه نفع خود بکند، آن‌گاه لقمۀ دیگر بخوری. حکمت این است و همچنین در استماع و حکمت. اگر من در این علم‌های ظاهر شروع کردمی، تا یک درس را اِتقان نکردمی...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

هنرِ کتاب نخواندن در یکی از روزهای سال 1384 یا 1385، دکتر شفیعی کدکنی، در کلاس دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، در دانشگاه تهران، دو دستِ خود را به حالت تکبیرِ نماز، تا برابر گوش‌ها بالا آوردند و فرمودند: استاد بدیع الزمان فروزانفر یک روز، به همین حالت دستان‌شان...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

روشِ مطالعۀ مثنوی دوستان زیادی از من می‌خواهند که برنامه‌ای برای مطالعۀ مثنوی و دیوان شمس به ایشان پیشنهاد کنم. در پاسخ به درخواست این دوستان، نکاتی را دربارۀ مطالعۀ مثنوی تقدیم می‌کنم و بحث دربارۀ دیوان شمس را به زمانی دیگر وامی‌گذارم: به نظرم برای مطالعۀ هر کتابی، از جمله...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳