ریشۀ غم و شادی

مولانا ریشۀ غم و شادی اگر آدمیی را شادیی در دل آید، جزای آن است که کسی را شاد کرده است و اگر غمگین می‌شود، کسی را غمگین کرده است. (فیه ما فیه، ص 66)
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳