زندگی با خِرَدِ تائو

دائو د جینگ بعضی از کتاب‌ها بسیار کوچک‌اند، اما تأثیراتی عمیق و وسیع، در طولِ تاریخ، بر جای می‌گذارند و مبنای زندگیِ فرزانگانِ فراوانی قرار می‌گیرند. بی‌گمان «دائو دِ جینگ» یکی از این کتاب‌های شگفت‌آور است که حدود پنج هزار کلمه است، ولی از دو هزار و پانصد سالِ پیش...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳