ساده‌دلی

بیماری “راضی کردن همه” بعضی از انسان‌ها، یا از سر خوش قلبی و بزرگواری و یا به سبب ساده دلی و نادانی و یا به خاطر ترس و نگرانی، تلاش میکنند که همیشه همه را راضی کنند. این قبیل اشخاص همواره از گفتگو و کشمکش و اختلاف گریزانند و...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

شرح داستان «فقیر و گنج‌نامه»، از دفتر ششم مثنوی داستانِ «فقیر و گنج‌نامه» یکی از داستان‌های بسیار عمیق مثنوی، در زمینۀ «خودشناسی» و «خداشناسی» است. مولانا این داستان را از مقالات شمس تبریزی (ج 1، ص 75) گرفته است. داستانِ شمس در نهایتِ ایجاز است و تقریباً هیچ کلمۀ زائدی...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳