سخنان عرفانی

هوشیاری بااین‌که آگاهی و هوشیاری از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان و یکی از بزرگ‌ترین عللِ برتریِ او بر دیگر موجودات است، امّا عارفان و از جمله مولانا، میانۀ خوبی با هوشیاری ندارند و آن را مایۀ نقص و ننگِ سالک به شمار می‌آورند. در آغاز ممکن است که این کار عارفان...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳