سروش دباغ

سخنرانی به مناسبت شهادت امیرالمؤمنین  حقیقت دنیا در نگاه علی (ع)  دکتر سروش دباغ ایراد شده در تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۲ در مرکز اسلامی ولیعصر «کانادا»
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

دو سخنرانی بسیار عالی، از دکتر سروش دباغ، دربارۀ سرحلقۀ رندان، خواجۀ شیراز، حافظِ بزرگ و عزیز
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳