سعدی

سعدی شیرین سخن سه سخنرانی ارزشمند، از دکتر عبدالکریم سروش، دربارۀ «سعدی شیرین‌سخن» با سپاس فراوان از دوست ارجمندم، جناب آقای روستایی که این سه سخنرانی رو برای من فرستادند.
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

تقسیمِ عادلانۀ عقل (1) ایرج شهبازی سعدی در باب هشتم گلستان که دربارۀ «آداب صحبت» است، می‌گوید: «همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال». منظور سعدی این است که همۀ انسان‌ها عقل خود را کامل می‌پندارند و از میزان عقل خود خشنودند، درست همان‌گونه که...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

برنامه‌ای برای مطالعۀ آثار سعدی اول اردیبهشت‌ماه، روزِ بزرگداشتِ شیخ اجل، سعدیِ شیرین‌سخن است. این مناسبتِ نیکو را به همۀ دوستان عزیزم تبریک می‌گویم. سعدی، در کنارِ فردوسی، مولانا و حافظ، یکی از ارکان چهارگانۀ زبان و ادبیات فارسی است. بی‌تردید سعدی از اندک کسانی است که به عمقِ...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع:روابط انسانی در آرمان‌شهر سعدی مکان: فرهنگسرای ملل زمان: آبانماه ۱۳۹۶ مدت سخنرانی: نود و سه دقیقه
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

سعدی شیرین سخن بیا به صلح من امروز و در کنار من امشب که دیده خواب نکرده است از انتظار تو دوشم مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن سخن چه فایده گفتن، چو پند می ننیوشم.
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳