سیامک عاقلی

احساس حقانیت اکهارت تُله حیاتِ نفس در گروِ جدا کردن خود از غیرِ خود است؛ زیراکه نفس «دیگری» را «دوزخ» می‌داند و بدون «احساس برتری» قادر به ادامۀ زندگی نیست؛ بنابراین نفس لزوماً باید خود را «صاحب حق» و دیگران را «فاقد حق» بداند. هیچ چیز بیشتر از احساس حقانیت باعث...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

گنجِ درون اکهارت تُله بسیاری از افراد از رفتار نامناسب دیگران با خود شکایت دارند. آنها از بی‌اعتنایی‌ها و بی‌توجهی‌ها و ناسپاسی‌های دیگران رنج می‌برند و گمان می‌کنند از محبوبیت و احترام لازم برخوردار نیستند. درواقع تصوری که چنین اشخاصی از هویت خود دارند، این است: «من، منِ کوچکِ محتاجی...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

گدایی بر سر گنج گدایی بیش از سی سال بر سر راهی می‌نشست و گدایی می‌کرد. روزی گدا از عابر ناشناسی، از روی عادت، با جلو آوردن کلاه خود، زیر لب درخواست کمک کرد. ناشناس گفت: «من چیزی برای کمک کردن به تو ندارم» و بعد ادامه داد: «روی چه...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳