شادمانی درونی

رهایی از گذشته مارتین سلیگمن خلاصه‌سازی از ایرج شهبازی «آیا شما اعتقاد دارید که گذشتۀ شما آینده‌تان را تعیین می‌کند؟ این یک سؤالِ بی‌فایدۀ مطرح‌شده توسط یک نظریۀ فلسفی نیست. هر اندازه که شما اعتقاد داشته باشید گذشته آینده را تعیین می‌کند، گرایش خواهید داشت به خود اجازه دهید تا یک کشتی...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳