شادی

مثنوی اساساً متنی عرفانی است و بسیاری از مطالب آن تنها به کار عارفان و سالکان می‌آیند. از سوی دیگر به سبب دگرگونی‌هایی که در جهان‌نگری انسان زمانه‌ی ما رخ داده است، نمی‌توانیم پاره‌ای از سخنان مولانا را بپذیریم. البته معنای این سخن آن نیست که در مثنوی سخنانی...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: خودانگیختگی زمان: یک‌شنبه، سوم مردادماه ۱۴۰۰ مدت زمان سخنرانی: یک ساعت و سی و سه دقیقه * این برنامه به شکل زنده، در اینستاگرام برگزار شده است. طرح بحث مقدمه ۱) سرچشمه‌های خودانگیختگی ۱-۱) عشق ۱-۲) نیازهای طبیعی و ضروری ۲) ویژگی‌های اشخاص خودانگیخته ۲-۱)...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

زمان: یک‌شنبه، سوم مردادماه ۱۴۰۰، ساعت چهار تا شش بعدازظهر ♦️ خودانگیختگی و تجربه غرقگی از نشانه‌های بهداشت روانی هستند و به نوبه خود باعث دست‌یابی انسان به زندگی اصیل و سالم می‌شوند. خودانگیختگی بدین معناست که شخص، از سر عشق یا نیاز و تنها بر اثر میل درونی...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

ایرج شهبازی شادی حقیقی با ویژگی‌های نیکویی مانند آرامش، امیدواری، امنیت درونی، خوش‌بینی، خشنودی، عزّتِ نفس و صلح درونی همراه است. به نظر می‌رسد بین شادی، به این معنا، و اخلاقی زیستن نسبت مستقیمی وجود دارد؛ یعنی انسانی که شادمان باشد، لزوماً خیرخواه، مهربان، شکیبا، آسان‌گیر و اهل مدارا...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

ایرج شهبازی به نظر می‌رسد که بین شادی و صلح از یک سو، و میان غم و خشونت از سوی دیگر، پیوندی استوار وجود دارد. گفتنی است که منظور از «شادی» حالت شادمانی و نشاطی است که بر اثرِفضیلت‌مندی، برخورداری از مواهب هستی، خودشکوفایی، میانه‌روی و رضایت باطن، در...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

دوازده سخنرانی زیر، درمورد «غم و شادی» محصول سال‌ها مطالعه و تأمله که در تابستان سال 1396، به جمعی از دوستان تقدیم شد. هدف از این سخنرانی‌ها اینه که مخاطب تشویق بشه با احساسات خودش روبه‌رو بشه و به ژرف‌اندیشی در اونا بپردازه و به طور ویژه بتونه غم‌ها...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

شادی و شادی‌نما جهانی که در آن به سر می‌بریم، سرای آمیختگی و پندار است؛ یعنی در این جهان اولاً امور آنگونه که واقعاً هستند، دیده نمی‌شوند و هر بودی دارای نمودهایی است، ثانیاً در کنار هر جنس اصیلی معمولاً تعدادی جنس تقلبی و بدلی وجود دارد و ثالثاً پدیدۀ...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

مارک تواین بیست سال بعد، شما بیشتر از اینکه بابت کارهایی که انجام داده‌اید، پشیمان باشید، از کارهایی که در این مدّت انجام نداده‌اید، پشیمان خواهید بود. پس، در زندگی، خود را در یک موضعِ امن محصور نکنید و همانند بادبان‌های کشتی، خود را به آغوش باد بسپارید. از جستجو، رؤیاپردازی...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

مولانا و عید مولوی در بیش از هشتاد غزل، بیشتر از دویست بار از کلمۀ «عید» و مشتقاتِ آن مانند «عیدی، عیدانه، عیدوار، عیدگاه، عید کردن» و نظایر آنها استفاده کرده است. بسامدِ بالای کلمۀ عید در اشعار مولانا نشانۀ شادیِ عمیق، اصیل و فراگیرِ اوست. در اینجا به سه...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

مولانا ریشۀ غم و شادی اگر آدمیی را شادیی در دل آید، جزای آن است که کسی را شاد کرده است و اگر غمگین می‌شود، کسی را غمگین کرده است. (فیه ما فیه، ص 66)
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳