شخصیت خودشیفته

ملاک‌های تشخیصِ خودشیفتگی کسی که پنج یا بیش از پنج مورد از ویژگی‌های زیر را داشته باشد، خودشیفته است: 1) شخص خودشیفته احساس متکبرانه و خودستایانه دارد؛ یعنی معمولاً توانایی‌های خود را بیش از واقع برآورد می‌کند، دستاوردها و استعدادهای خود را بزرگ‌تر و بیشتر از آنچه هست، نشان می‌دهد و...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳