شرح مثنوی

مبارک شمایید ما انسان‌ها جهان را به شکلی انسانی درک می‌کنیم. اگر دستگاه ادراکی و حواس پنج‌گانۀ ما به گونۀ دیگری بود، بی‌گمان ما جهان را به شکلی دیگر ادراک می‌کردیم. مورچه‌ها و سگ‌ها و فیل‌ها و شترها و سوسک‌ها جهان را گونه‌ای متفاوت با ما انسان‌ها درک می‌کنند. خانم...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

معرفی کتاب دربارۀ مولانا (4) سرِّ نی؛ نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی از دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. انتشارات علمی، 1394، چاپ چهاردهم. خوب است که همین اولِ کار بگویم که به نظر من برترین اثر علمی دربارۀ مثنوی مولانا، همین کتاب «سرِّ نی» است؛ یعنی اگر من بخواهم از میان صدها...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳