شرط بهره مندی از تعالیم پیامبران

مولانا نبی می‌خواهد لباس تو را سبک کند، تا گرمیِ آفتاب به تو رسد اگر برهنه توانی شدن پیشِ آفتاب بهتر؛ که آن آفتاب سیاه نکند، بلکه سپید کند و اگرنه، باری، جامه را سبک‌تر کن، تا ذوقِ آفتاب را ببینی. مدتی به ترشی خو کرده‌ای، باری شیرینی را نیز بیازما. (فیه ما فیه،...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳