شفقت

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ نشانۀ «خوش‌خويی» رنج خود از خَلق برداشتن است و رنجِ خَلْق كشيدن. (شاه شجاع كرمانی، ص 380) ــ مرغی را كه بر سيخ زده باشند و به آتش می‌گردانند، حاجت نَبُوَد از او پرسيدن كه: چوني؟ (شاه شجاع كرماني، ص 381) ــ خدای تو را...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳