شمس تبریزی

موضوع: بایدها و نبایدهای شمس تبریزی (نظام وظیفه‌شناختیِ شمس تبریزی) سخنرانی استاد مصطفی ملکیان مدت سخنرانی: صد و هفده دقیقه استاد ملکیان در این سخنرانی آموزنده بیست و شش مورد از ویژگی‌های نظام اخلاقی شمس تبریزی را به ما معرفی می‌کنند. این سخنرانی مانند همۀ سخنرانی‌های ایشان سرشار از...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزی طرح بحث مقدمه ا) سخنی درمورد مقالات شمس ب) با معیارهای امروزی دربارۀ گذشتگان داوری کردن ج) شیوۀ بررسی تعلیم و تربیت از نگاه شمس د) روش طبقه‌بندی مطالب ۱) محتوای آموزشی و اهداف آن ۱-۱) نظر شمس دربارۀ دانش‌های متداول و...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

شیوۀ درستِ مطالعه کردن، از نگاه شمس تبریزی نفع در این است که لقمه‌ای خوردی، چندانی صبر کنی که آن لقمه نفع خود بکند، آن‌گاه لقمۀ دیگر بخوری. حکمت این است و همچنین در استماع و حکمت. اگر من در این علم‌های ظاهر شروع کردمی، تا یک درس را اِتقان نکردمی...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

معنی ولایت شمس تبریزی معنی ولایت چه باشد؟ آنکه او را لشکرها باشد و شهرها و دیه‌ها؟ نه! بلکه ولایت آن باشد که او را ولایت باشد بر نفس خویشتن، و بر احوال خویشتن، و بر صفات خویشتن، و بر کلام خویشتن، و سکوت خویشتن، و قهر در محل قهر، و لطف در محل لطف، و چون عارفان...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

شمس تبریزی تو را مقام استماع است تو سخن میگویی از مقصود دورتر میمانی و دورتر میرانی از خود مقصود را
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳