شهامت

ویکتور هوگو همه فتوحات عالی، كمابيش، به قيمتِ تَهَوّر حاصل شده است فريادِ «شهامت» يك «كُن فَيَكون» است. نوع بشر براي آنكه قدم پيش گذارد، بايد بر فرازِ قلل، به طور ثابت، سرمشق‌هاي عالیِ جرأت را پيش روي خود داشته باشد. بي‌پروايی‌ها تاريخ را خيره مي كند و يكي از انوار بزرگي...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳