شکست ها و ناکامی ها

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: آخِربینی و آخوربینی (زیستن در زمان حال) زمان: زمستان 1395 مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدت سخنرانی: چهل و پنج دقیقه طرح بحث: مقدمه نیاز زمانۀ ما به زیستن در اینجا و اکنون تضاد میان دم غنیمت شمردن و دوراندیشی به عنوان دو وظیفۀ اخلاقی و معنوی نظرات متناقض مولانا دربارۀ ابن...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳