صلح

موضوع: شش راه برای دستیابی به صلح سخنرانی ایرج شهبازی زمان: سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۷ مکان: انجمن جامعه‌شناسی دانشگاه تهران مدت سخنرانی: ۳۷ دقیقه
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

ایرج شهبازی به نظر می‌رسد که بین شادی و صلح از یک سو، و میان غم و خشونت از سوی دیگر، پیوندی استوار وجود دارد. گفتنی است که منظور از «شادی» حالت شادمانی و نشاطی است که بر اثرِفضیلت‌مندی، برخورداری از مواهب هستی، خودشکوفایی، میانه‌روی و رضایت باطن، در...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: موانع توسعۀ فرهنگ صلح و مدارا مکان: مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان زمان: تابستان 1394 مدت سخنرانی: پنجاه و چهار دقیقه خلاصۀ سخنرانی در این سخنرانی به ده مانع مهم که در یک جامعۀ دینی باعث خشونت و جنگ می‌شوند، اشاره می‌شود: 1) غفلت از گوهر واقعی ادیان و توجه به شكل‌های دينی 2)...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

سیارۀ ما دیگر نیازى به آدم‌هاى موفق ندارد! این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح‌جو، درمانگر، ناجى، قصه‌گو و عاشق است. دالایی لاما، یا دیوید اُر
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

سعدی شیرین سخن بیا به صلح من امروز و در کنار من امشب که دیده خواب نکرده است از انتظار تو دوشم مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن سخن چه فایده گفتن، چو پند می ننیوشم.
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

نیایش برای صلح خداوندا مرا وسیلۀ صلح خویش قرار ده آنجا که کین است، باداکه عشق آورم آنجا که تقصیر است، باداکه بخشایش آورم آنجا که تفرقه است، باداکه یگانگی آورم آنجا که خطاست، باداکه راستی آورم آنجا که شک است، باداکه ایمان آورم آنجا که نومیدی است، باداکه امید آورم آنجا که ظلمات است، باداکه نور آورم آنجا...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳