صوفی

پیام‌های عارفانه از جنيد بغدادي ــ شكر آن است كه با نعمتی كه خدا به تو داده است، در وی عاصی نشوی و نعمت او را سرمايۀ معصيت نسازی. (ص 418) ــ ده سال بر درِ دل نشستم و به پاسبانی، دل را نگه داشتم و تا ده سال، دلِ من...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳