ضد جنگ

ضد جنگ لائو تسه حتی بهترین جنگ‌ابزار هم ابزارِ شومی است نزدِ جانداران نفرت‌انگیز است پس روهروِ راه از آن دوری می‌جویَد. جنگ‌ابزارها ابزارهای شوم‌اند که مردمِ اندیشمند انتخابش نکرده‌اند. فقط هنگامی به کارش می‌برند که چارۀ دیگری نباشد. و با دلی آرام، خاموش، بی لذت. لذت بردن از کاربردِ سلاح لذت بردن از کُشتنِ مردم است و لذت...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳