عادت سازی

چند جملۀ برگزیده دربارۀ عادت سازی و عادت‌شکنی ــ فرانسیس بیکن: بشر معمولاً بر اساس سیرت خود فکر می‌کند، و بر اساس دانشِ خود و افکارِ عمومیِ رایج صحبت می‌کند، اما عموماً بر اساس عادت عمل می‌کند. ــ دليلِ موفّقيتِ برخي از افراد انجام دادنِ کارهايی است که ديگران از...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳