عشق انسانی

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: عشق مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زمان: مهرماه 1396 مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هشت دقیقه بخشی از طرح این بحث را وامدارِ فیلسوفِ فرزانه، استاد مصطفی ملکیان، هستم. ایشان در سخنرانیِ خود که به ابتکارِ مؤسسۀ فرهنگی سروش مولانا، در روز دوشنبه 27 / 10...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳