عقب ماندگی

عقب ماندگی و ایرانیان قرنهاست که کشورهای اسلامی، به طور عام و ایران عزیز ما، به شکل خاص، گرفتار یک انحطاط و عقب ماندگی بسیار شگفت آور شده است و با کمال دریغ، روز به روز بر عمق و وسعت این انحطاط و پسرفت افزوده میشود. دامنه این انحطاط همه...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳