علل عقب‌ماندگی

مقدس‌سازی در جستجوی علل عقب‌ماندگی کشور عزیزمان، یکی از مسائلی که باید به جد مورد توجه قرار گیرد، پدیده‌ای است که آن را «مقدس‌سازی» می‌نامیم. در دیار ما هر شخصی و بلکه هر پدیده‌ای این قابلیت را دارد که به سرعت مقدس ‌شود. هر روز در کمال شگفتی می‌بینیم که...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳