عید نوروز

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: آسیب‌شناسی مهمانی ایرانی زمان‌: دوازدهم اسفندماه 1397 مکان: خانۀ اندیشمندان علوم انسانی مدت سخنرانی: چهل و پنج دقیقه این سخنرانی به همت مؤسسۀ فرهنگی آیندۀ برتر برگزار شده است.
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

مولانا و عید مولوی در بیش از هشتاد غزل، بیشتر از دویست بار از کلمۀ «عید» و مشتقاتِ آن مانند «عیدی، عیدانه، عیدوار، عیدگاه، عید کردن» و نظایر آنها استفاده کرده است. بسامدِ بالای کلمۀ عید در اشعار مولانا نشانۀ شادیِ عمیق، اصیل و فراگیرِ اوست. در اینجا به سه...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳