غالبِ مغلوب‌خو

غالبِ مغلوب‌خو بحثی در (اخلاق دشمنی) گاهی اوقات در برابر آزارها و بیدادگری‌های دیگران، عفو و احسان کاری از پیش نمی‌برد؛ چراکه شخص آن‌چنان در خودپرستی و منفعت‌طلبی غرق شده است که نه تنها از ظلم کردن ابایی ندارد، بلکه از این کارِ خود لذت می‌برد. چنین کسی نه تنها به...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳