غرور

آزمون را، یک زمانی خاک باش سنگی سخت را در نظر بگیرید که در گوشه‌ای از این دنیای بزرگ قرار دارد. هزاران بهار بر این سنگ می‌گذرند، باران‌های پُربرکتِ بهاری بر آن فرومی‎‌بارند، نسیمِ روح‌بخشِ جانفزا روز و شب آن را نوازش می‌کند و خورشیدِ جوانمرد، بی‌دریغ نور و گرمای...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳