قدرت نمایی

قدرت‌نمایی یکی از پدیده‌های جالب در دنیای انسانی، «قدرت‌نمایی» است. قدرت‌نمایی یعنی این‌که شخص به روش‌های مختلف، خود را به رخ دیگران دیگران می‌‌کشد و نمایش قدرت می‌دهد. این قدرت‌نمایی به روش‌های مختلف انجام می‌گیرد: رجز خواندن، لاف زدن، ادّعا کردن، مدارک و تقدیرنامه‌ها و دیگر نشانه‌های موفقیت خود را...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳